PRODUCTS

View Current Gold Prices Portlet

Bảng giá vàng
Áp dụng đối với các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Vàng (tiệm vàng)
Cập nhật từ 15/12/2018 08:55:15 đến 17/12/2018 06:26:41
Khu vực Loại vàng Giá mua Giá bán Thời gian cập nhật
TPHCM Bóng đổi 9999 0 35.120 15/12/2018 08:55:15
PNJ 35.200 35.700 15/12/2018 08:55:15
SJC 36.290 36.450 15/12/2018 08:55:15
Hà Nội PNJ 35.200 35.700 15/12/2018 09:07:22
SJC 36.310 36.410 15/12/2018 09:07:22
Đà Nẵng PNJ 35.200 35.700 15/12/2018 08:55:15
SJC 36.290 36.450 15/12/2018 08:55:15
Cần Thơ PNJ 35.200 35.700 15/12/2018 08:55:15
SJC 36.290 36.450 15/12/2018 08:55:15
Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 35.200 35.700 15/12/2018 08:55:15
Nữ trang 24K 34.800 35.600 15/12/2018 08:55:15
Nữ trang 18K 25.450 26.850 15/12/2018 08:55:15
Nữ trang 14K 19.580 20.980 15/12/2018 08:55:15
Nữ trang 10K 13.560 14.960 15/12/2018 08:55:15

KITCO

Kitco

PNJ Search Form Gold Price Portlet

Lịch sử giá vàng PNJ

GOLD PRICE

Giá vàng thế giới

Reference