PRODUCTS

View Current Gold Prices Portlet

Bảng giá vàng
Áp dụng đối với các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Vàng (tiệm vàng)
Cập nhật từ 26/06/2019 10:21:21 đến 26/06/2019 22:07:13
Khu vực Loại vàng Giá mua Giá bán Thời gian cập nhật
TPHCM Bóng đổi 9999 0 39.100 26/06/2019 10:21:21
PNJ 38.700 39.500 26/06/2019 10:21:21
SJC 38.650 39.100 26/06/2019 10:21:21
Hà Nội PNJ 38.700 39.500 26/06/2019 10:25:52
SJC 38.700 39.100 26/06/2019 10:25:52
Đà Nẵng PNJ 38.700 39.500 26/06/2019 10:21:21
SJC 38.650 39.100 26/06/2019 10:21:21
Cần Thơ PNJ 38.700 39.500 26/06/2019 10:21:21
SJC 38.650 39.100 26/06/2019 10:21:21
Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 38.700 39.500 26/06/2019 10:21:21
Nữ trang 24K 38.500 39.300 26/06/2019 10:21:21
Nữ trang 18K 28.230 29.630 26/06/2019 10:21:21
Nữ trang 14K 21.740 23.140 26/06/2019 10:21:21
Nữ trang 10K 15.100 16.500 26/06/2019 10:21:21

KITCO

Kitco

PNJ Search Form Gold Price Portlet

Lịch sử giá vàng PNJ

GOLD PRICE

Giá vàng thế giới

Reference