PRODUCTS

View Current Gold Prices Portlet

Bảng giá vàng
Áp dụng đối với các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Vàng (tiệm vàng)
Cập nhật từ 23/01/2020 10:13:57 đến 26/01/2020 13:42:06
Khu vực Loại vàng Giá mua Giá bán Thời gian cập nhật
TPHCM Bóng đổi 9999 0 43.820 23/01/2020 10:13:57
PNJ 43.600 44.300 23/01/2020 10:13:57
SJC 43.600 44.000 23/01/2020 10:13:57
Hà Nội PNJ 43.600 44.300 23/01/2020 10:13:57
SJC 43.600 44.000 23/01/2020 10:13:57
Đà Nẵng PNJ 43.600 44.300 23/01/2020 10:13:57
SJC 43.600 44.000 23/01/2020 10:13:57
Cần Thơ PNJ 43.600 44.300 23/01/2020 10:13:57
SJC 43.600 44.000 23/01/2020 10:13:57
Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 43.600 44.300 23/01/2020 10:13:57
Nữ trang 24K 43.150 43.950 23/01/2020 10:13:57
Nữ trang 18K 31.710 33.110 23/01/2020 10:13:57
Nữ trang 14K 24.460 25.860 23/01/2020 10:13:57
Nữ trang 10K 17.030 18.430 23/01/2020 10:13:57

KITCO

Kitco

PNJ Search Form Gold Price Portlet

Lịch sử giá vàng PNJ

GOLD PRICE

Giá vàng thế giới

Reference