PRODUCTS

View Current Gold Prices Portlet

Bảng giá vàng
Áp dụng đối với các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Vàng (tiệm vàng)
Cập nhật từ 20/11/2019 08:12:34 đến 20/11/2019 09:45:19
Khu vực Loại vàng Giá mua Giá bán Thời gian cập nhật
TPHCM Bóng đổi 9999 0 41.450 20/11/2019 08:12:34
PNJ 41.030 41.530 20/11/2019 08:12:34
SJC 41.290 41.530 20/11/2019 08:12:34
Hà Nội PNJ 41.030 41.530 20/11/2019 08:12:34
SJC 41.290 41.530 20/11/2019 08:12:34
Đà Nẵng PNJ 41.030 41.530 20/11/2019 08:12:34
SJC 41.290 41.530 20/11/2019 08:12:34
Cần Thơ PNJ 41.030 41.530 20/11/2019 08:12:34
SJC 41.290 41.530 20/11/2019 08:12:34
Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 41.030 41.530 20/11/2019 08:12:34
Nữ trang 24K 40.700 41.500 20/11/2019 08:12:34
Nữ trang 18K 29.880 31.280 20/11/2019 08:12:34
Nữ trang 14K 23.030 24.430 20/11/2019 08:12:34
Nữ trang 10K 16.010 17.410 20/11/2019 08:12:34

KITCO

Kitco

PNJ Search Form Gold Price Portlet

Lịch sử giá vàng PNJ

GOLD PRICE

Giá vàng thế giới

Reference