PRODUCTS

View Current Gold Prices Portlet

Bảng giá vàng
Áp dụng đối với các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Vàng (tiệm vàng)
Cập nhật từ 14/11/2018 09:05:12 đến 14/11/2018 10:39:33
Khu vực Loại vàng Giá mua Giá bán Thời gian cập nhật
TPHCM Bóng đổi 9999 0 34.340 14/11/2018 09:05:12
PNJ 34.500 35.000 14/11/2018 09:05:12
SJC 36.340 36.490 14/11/2018 09:05:12
Hà Nội PNJ 34.500 35.000 14/11/2018 09:08:43
SJC 36.360 36.460 14/11/2018 09:08:43
Đà Nẵng PNJ 34.500 35.000 14/11/2018 09:05:12
SJC 36.340 36.490 14/11/2018 09:05:12
Cần Thơ PNJ 34.500 35.000 14/11/2018 09:05:12
SJC 36.340 36.490 14/11/2018 09:05:12
Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 34.500 35.000 14/11/2018 09:05:12
Nữ trang 24K 34.100 34.900 14/11/2018 09:05:12
Nữ trang 18K 24.930 26.330 14/11/2018 09:05:12
Nữ trang 14K 19.170 20.570 14/11/2018 09:05:12
Nữ trang 10K 13.270 14.670 14/11/2018 09:05:12

KITCO

Kitco

PNJ Search Form Gold Price Portlet

Lịch sử giá vàng PNJ

GOLD PRICE

Giá vàng thế giới

Reference