PRODUCTS

View Current Gold Prices Portlet

Bảng giá vàng
Áp dụng đối với các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Vàng (tiệm vàng)
Cập nhật từ 24/03/2018 10:21:15 đến 25/03/2018 04:29:54
Khu vực Loại vàng Giá mua Giá bán Thời gian cập nhật
TPHCM Bóng đổi 9999 0 36.950 24/03/2018 10:21:15
PNJ 36.950 37.450 24/03/2018 10:21:15
SJC 36.750 37.050 24/03/2018 10:21:15
Hà Nội PNJ 36.950 37.450 24/03/2018 10:24:11
SJC 36.900 37.020 24/03/2018 10:24:11
Đà Nẵng PNJ 36.950 37.450 24/03/2018 10:21:15
SJC 36.750 37.050 24/03/2018 10:21:15
Cần Thơ PNJ 36.950 37.450 24/03/2018 10:21:15
SJC 36.750 37.050 24/03/2018 10:21:15
Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 36.950 37.450 24/03/2018 10:21:15
Nữ trang 24K 36.400 37.200 24/03/2018 10:21:15
Nữ trang 18K 26.650 28.050 24/03/2018 10:21:15
Nữ trang 14K 20.510 21.910 24/03/2018 10:21:15
Nữ trang 10K 14.230 15.630 24/03/2018 10:21:15

KITCO

Kitco

PNJ Search Form Gold Price Portlet

Lịch sử giá vàng PNJ

GOLD PRICE

Giá vàng thế giới

Reference