PRODUCTS

View Current Gold Prices Portlet

Bảng giá vàng
Áp dụng đối với các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Vàng (tiệm vàng)
Cập nhật từ 21/02/2019 10:55:15 đến 22/02/2019 05:52:16
Khu vực Loại vàng Giá mua Giá bán Thời gian cập nhật
TPHCM Bóng đổi 9999 0 37.080 21/02/2019 10:55:15
PNJ 37.080 37.580 21/02/2019 10:55:15
SJC 36.950 37.150 21/02/2019 10:55:15
Hà Nội PNJ 37.080 37.580 21/02/2019 10:56:11
SJC 37.020 37.120 21/02/2019 10:56:11
Đà Nẵng PNJ 37.080 37.580 21/02/2019 10:55:15
SJC 36.950 37.150 21/02/2019 10:55:15
Cần Thơ PNJ 37.080 37.580 21/02/2019 10:55:15
SJC 36.950 37.150 21/02/2019 10:55:15
Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 37.080 37.580 21/02/2019 10:55:15
Nữ trang 24K 36.580 37.380 21/02/2019 10:55:15
Nữ trang 18K 26.790 28.190 21/02/2019 10:55:15
Nữ trang 14K 20.620 22.020 21/02/2019 10:55:15
Nữ trang 10K 14.300 15.700 21/02/2019 10:55:15

KITCO

Kitco

PNJ Search Form Gold Price Portlet

Lịch sử giá vàng PNJ

GOLD PRICE

Giá vàng thế giới

Reference