PRODUCTS

View Current Gold Prices Portlet

Bảng giá vàng
Áp dụng đối với các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Vàng (tiệm vàng)
Cập nhật từ 18/12/2017 10:32:20 đến 18/12/2017 23:40:42
Khu vực Loại vàng Giá mua Giá bán Thời gian cập nhật
TPHCM Bóng đổi 9999 0 34.780 18/12/2017 10:32:20
PNJ 34.930 35.330 18/12/2017 10:32:20
SJC 36.340 36.520 18/12/2017 10:32:20
Hà Nội PNJ 34.930 35.330 18/12/2017 10:34:07
SJC 36.390 36.470 18/12/2017 10:34:07
Đà Nẵng PNJ 34.930 35.330 18/12/2017 10:32:20
SJC 36.340 36.520 18/12/2017 10:32:20
Cần Thơ PNJ 34.930 35.330 18/12/2017 10:32:20
SJC 36.340 36.520 18/12/2017 10:32:20
Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 34.930 35.330 18/12/2017 10:32:20
Nữ trang 24K 34.480 35.280 18/12/2017 10:32:20
Nữ trang 18K 25.210 26.610 18/12/2017 10:32:20
Nữ trang 14K 19.390 20.790 18/12/2017 10:32:20
Nữ trang 10K 13.430 14.830 18/12/2017 10:32:20

KITCO

Kitco

PNJ Search Form Gold Price Portlet

Lịch sử giá vàng PNJ

GOLD PRICE

Giá vàng thế giới

Reference