PRODUCTS

View Current Gold Prices Portlet

Bảng giá vàng
Áp dụng đối với các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Vàng (tiệm vàng)
Cập nhật từ 22/08/2019 10:21:53 đến 23/08/2019 01:57:07
Khu vực Loại vàng Giá mua Giá bán Thời gian cập nhật
TPHCM Bóng đổi 9999 0 41.600 22/08/2019 10:21:53
PNJ 41.200 41.700 22/08/2019 10:21:53
SJC 41.300 41.700 22/08/2019 10:21:53
Hà Nội PNJ 41.200 41.700 22/08/2019 10:26:41
SJC 41.350 41.700 22/08/2019 10:26:41
Đà Nẵng PNJ 41.200 41.700 22/08/2019 10:21:53
SJC 41.300 41.700 22/08/2019 10:21:53
Cần Thơ PNJ 41.200 41.700 22/08/2019 10:21:53
SJC 41.300 41.700 22/08/2019 10:21:53
Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 41.200 41.700 22/08/2019 10:21:53
Nữ trang 24K 40.800 41.600 22/08/2019 10:21:53
Nữ trang 18K 29.950 31.350 22/08/2019 10:21:53
Nữ trang 14K 23.090 24.490 22/08/2019 10:21:53
Nữ trang 10K 16.060 17.460 22/08/2019 10:21:53

KITCO

Kitco

PNJ Search Form Gold Price Portlet

Lịch sử giá vàng PNJ

GOLD PRICE

Giá vàng thế giới

Reference