PRODUCTS

View Current Gold Prices Portlet

Bảng giá vàng
Áp dụng đối với các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Vàng (tiệm vàng)
Cập nhật từ 20/02/2020 14:29:26 đến 21/02/2020 05:24:37
Khu vực Loại vàng Giá mua Giá bán Thời gian cập nhật
TPHCM Bóng đổi 9999 0 44.780 20/02/2020 14:29:26
PNJ 44.630 45.180 20/02/2020 14:29:26
SJC 44.630 45.000 20/02/2020 14:29:26
Hà Nội PNJ 44.630 45.180 20/02/2020 14:29:26
SJC 44.630 45.000 20/02/2020 14:29:26
Đà Nẵng PNJ 44.630 45.180 20/02/2020 14:29:26
SJC 44.630 45.000 20/02/2020 14:29:26
Cần Thơ PNJ 44.630 45.180 20/02/2020 14:29:26
SJC 44.630 45.000 20/02/2020 14:29:26
Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 44.630 45.180 20/02/2020 14:29:26
Nữ trang 24K 44.200 45.000 20/02/2020 14:29:26
Nữ trang 18K 32.500 33.900 20/02/2020 14:29:26
Nữ trang 14K 25.080 26.480 20/02/2020 14:29:26
Nữ trang 10K 17.470 18.870 20/02/2020 14:29:26

KITCO

Kitco

PNJ Search Form Gold Price Portlet

Lịch sử giá vàng PNJ

GOLD PRICE

Giá vàng thế giới

Reference