PRODUCTS

View Current Gold Prices Portlet

Bảng giá vàng
Áp dụng đối với các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Vàng (tiệm vàng)
Cập nhật từ 13/08/2020 11:18:25 đến 13/08/2020 12:17:45
Khu vực Loại vàng Giá mua Giá bán Thời gian cập nhật
TPHCM Bóng đổi 9999 0 0 13/08/2020 11:18:25
PNJ 51.500 52.500 13/08/2020 11:18:25
SJC 53.400 55.600 13/08/2020 11:18:25
Hà Nội PNJ 51.500 52.500 13/08/2020 11:18:25
SJC 53.400 55.600 13/08/2020 11:18:25
Đà Nẵng PNJ 51.500 52.500 13/08/2020 11:18:25
SJC 53.400 55.600 13/08/2020 11:18:25
Cần Thơ PNJ 51.500 52.500 13/08/2020 11:18:25
SJC 53.400 55.600 13/08/2020 11:18:25
Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 51.500 52.500 13/08/2020 11:18:25
Nữ trang 24K 50.900 51.700 13/08/2020 11:18:25
Nữ trang 18K 37.530 38.930 13/08/2020 11:18:25
Nữ trang 14K 29.000 30.400 13/08/2020 11:18:25
Nữ trang 10K 20.260 21.660 13/08/2020 11:18:25

Search Gold Price Result Portlet

KITCO

Kitco

PNJ Search Form Gold Price Portlet

Lịch sử giá vàng PNJ

GOLD PRICE

Giá vàng thế giới

Reference