PRODUCTS

View Current Gold Prices Portlet

Bảng giá vàng
Áp dụng đối với các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Vàng (tiệm vàng)
Cập nhật từ 14/11/2018 09:05:12 đến 14/11/2018 09:51:34
Khu vực Loại vàng Giá mua Giá bán Thời gian cập nhật
TPHCM Bóng đổi 9999 0 34.340 14/11/2018 09:05:12
PNJ 34.500 35.000 14/11/2018 09:05:12
SJC 36.340 36.490 14/11/2018 09:05:12
Hà Nội PNJ 34.500 35.000 14/11/2018 09:08:43
SJC 36.360 36.460 14/11/2018 09:08:43
Đà Nẵng PNJ 34.500 35.000 14/11/2018 09:05:12
SJC 36.340 36.490 14/11/2018 09:05:12
Cần Thơ PNJ 34.500 35.000 14/11/2018 09:05:12
SJC 36.340 36.490 14/11/2018 09:05:12
Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 34.500 35.000 14/11/2018 09:05:12
Nữ trang 24K 34.100 34.900 14/11/2018 09:05:12
Nữ trang 18K 24.930 26.330 14/11/2018 09:05:12
Nữ trang 14K 19.170 20.570 14/11/2018 09:05:12
Nữ trang 10K 13.270 14.670 14/11/2018 09:05:12

Search Gold Price Result Portlet

Xuất bản thông tin

LỄ CÔNG BỐ SẢN PHẨM ĐỘC QUYỀN PNJ SUNCUT, ĐÁNH DẤU SỰ HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA PNJ VÀ SWAROVSKI

LỄ CÔNG BỐ SẢN PHẨM ĐỘC QUYỀN PNJ SUNCUT, ĐÁNH DẤU SỰ HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA PNJ VÀ SWAROVSKI         Sáng ngày 07/11/2018, buổi lễ công bố sự hợp tác...

KITCO

Kitco

PNJ Search Form Gold Price Portlet

Lịch sử giá vàng PNJ

GOLD PRICE

Giá vàng thế giới

Reference